Verksamhetsbeskrivning

Mikron AB marknadsför och säljer utrustning för materialprovning och materialanalys till användare inom framför allt svensk industri och svenska institutioner.

Vi har utrustning för metallografisk provpreparering dvs kapmaskiner, ingjutningspressar, slipmaskiner, polermaskiner samt förbrukningsmaterial för dessa, så som kapskivor, ingjutningspulver, ingjutningsplast, slippapper, lapping film, diamantslipskivor, polerdukar, diamantpasta, diamantsuspension och oxidpolermedel.

Vi säljer även mikroskop, hårdhetsmätare för Vickers, Rockwell och Brinell, dragprovmaskiner, mjukvaror för bildanalys, bildlagring och hårdhetsmätning.