Historia

Mikron AB startades redan 1944 av Dr. Daniel Bretter och ingenjören Alfred Kaufmann vilka 1938 utvandrat från Österrike till Sverige.

I huvudsak sysslade företaget med export av svenska produkter vilka var eftertraktade efter kriget. Man skaffade sig även utländska agenturer och jobbade med dessa på hemmamarknaden.

Under 40-talets slut återknöt man kontakten med en viss Julius Steindler, en affärsvän från tiden i Österrike. Denna hade under kriget grundat Engis Equipment Company i Chicago i syfte att för det amerikanska försvarets räkning utveckla den första kommersiellt existerande diamantpastan under namnet HYPREZ , vilket är en sammandragning av uttrycket "high precision".

Sverige kom därav som första land utanför USA i besittning av denna nya produkt som snabbt blev ett hjälpmedel för de företag och institutioner som sysslade med hårdmetall (de första kunderna utgjordes av KTH, Uppsala Universitet, Bofors, Hellefors, Svenska Metallverken och Söderfors). Med tillgången till Hyprez började en epok i företagets historia vilken lett fram till det Mikron är idag.

Alfred Kaufmann lämnade företaget redan innan 40-talet var över och Dr. Bretter kvarstod som ensam ägare fram till  1957 då företaget förvärvades av Ingenjör Karl Svensson. Det är Karl som bistått oss med historiskt material och sålunda gjort denna historiebeskrivning möjlig. Karl drev firman mer eller mindre på egen hand i 10 år innan Sten-Åke Wengberg anställdes.

Företaget ställde nu ut sina produkter på den välkända St Eriksmässan. På programmet fanns förutom diamantpastan även läppnings- och poleringsmaskiner från Engis Ltd, polerdukar från Lam-Plan och slipmaterial från Lukas-Erzett GmbH.

Under 70-talet erövrades fler nya agenturer av vilka två haft en avgörande betydelse för företaget. 1971 erhöll Mikron agenturen för Bausch & Lombs mikroskop och 1979 var det dags för den idag största agenturen att göra entré, Buehler Ltd med utrustning för provberedning av metallografiska prover.

På den vägen är det som det brukar heta. Sten-Åke tog tillsammans med Ralf Ericsson över företaget efter Karl i mitten av 80-talet. Då fanns också en medicingren som senare blev ett eget företag, MikronMed.

1997 fick företaget sina nuvarande ägare, undertecknad och Gunnar Blomberg. Diamantpastan har vi fortfarande kvar under namnet Kemet. Jag såg till min stora förvåning att 18 g av 3 micron kostade 507,- 1959! Priset har bara knappt fyrdubblats på alla dessa år. Allt var inte billigare förr!

Lars Eriksson