Olympus BX 41/51/61
En serie högklassiga rättvända mikroskop för materialundersökningar.
Olympus GX 51/71
Inverterade metallmikroskop för större prover och snabbare prov applicering.
Olympus SZ/SZX
Stereomikroskop för olika ändamål.
mer info på olympus-optical.se