Mikron AB

Box 1307
172 26 Sundbyberg
Tel 08 - 564 821 40
Fax 08 - 564 821 41
mail@mikron.se

   
Lars Eriksson

Försäljning provpreparering, VD
08 - 564 821 45
lars.eriksson@mikron.se

 
Gunnar Blomberg

Försäljning hårdhet, bild
08 - 564 821 44
gunnar.blomberg@mikron.se

Annica Andersson

Kundservice, order, leverans
08 - 564 821 42
annica.andersson@mikron.se

 
Ted Karlsson

Service
08 - 564 821 43
ted.karlsson@mikron.se

 
Hitta till oss

Besöksadress
Trädgårdsgatan 21, 172 38 Sundbyberg


Gods och leveransadress
Tritonvägen 16, 172 63 Sundbyberg

  vägbeskrivning
Kort verksamhetsbeskrivning

Mikron AB marknadsför och säljer utrustning för materialprovning och materialanalys till användare inom framför allt svensk industri och svenska institutioner.
Vi har utrustning för metallografisk provpreparering dvs. kapmaskiner, ingjutningspressar, slipmaskiner, polermaskiner samt förbrukningsmaterial till dessa såsom kapskivor, ingjutningspulver, ingjutningsplast, slippapper, lapping film, diamantslipskivor, polerdukar, diamantpasta, diamantsuspension och oxidpolermedel.
Vi säljer även mikroskop, hårdhetsmätare för Vickers; Rockwell och Brinell , dragprovmaskiner, mjukvaror för bildanalys, bildlagring och hårdhetsmätning.

 
Historia

Mikron AB startades redan 1944 av Dr. Daniel Bretter och ingenjören Alfred Kaufmann vilka 1938 utvandrat från Österrike till Sverige. I huvudsak sysslade företaget med export av svenska produkter vilka var eftertraktade efter kriget. Man skaffade sig även utländska agenturer och jobbade med dessa på hemmamarknaden.


Under 40-talets slut återknöt man kontakten med en viss Julius Steindler, en affärsvän från tiden i Österrike. Denna hade under kriget grundat Engis Equipment Company i Chicago i syfte att för det amerikanska försvarets räkning utveckla den första kommersiellt existerande diamantpastan under namnet HYPREZ , vilket är en sammandragning av uttrycket "high precision".


Sverige kom därav som första land utanför USA i besittning av denna nya produkt som snabbt blev ett hjälpmedel för de företag och institutioner som sysslade med hårdmetall (de första kunderna utgjordes av KTH, Uppsala Universitet, Bofors, Hellefors, Svenska Metallverken och Söderfors). Med tillgången till Hyprez började en epok i företagets historia vilken lett fram till det Mikron är idag.


Alfred Kaufmann lämnade företaget redan innan 40-talet var över och Dr. Bretter kvarstod som ensam ägare fram till 1957 då företaget förvärvades av Ingenjör Karl Svensson. Det är Karl som bistått oss med historiskt material och sålunda gjort denna historiebeskrivning möjlig. Karl drev firman mer eller mindre på egen hand i 10 år då Sten-Åke Wengberg


St Eriksmässan i slutet av 1960-talet anställdes. På programmet fanns förutom diamantpastan även läppnings- och poleringsmaskiner från Engis Ltd, polerdukar från Lam-Plan, slipmaterial från Lukas-Erzett GmbH.


Under 70-talet erövrades fler nya agenturer av vilka två haft en avgörande betydelse för företaget. 1971 erhöll Mikron agenturen för Bausch & Lomb mikroskopen och 1979 var det dags för den idag största agenturen att göra entré, Buehler Ltd med utrustning för provberedning av metallografiska prover.


På den vägen är det som det brukar heta. Sten-Åke tog tillsammans med Ralf Ericsson över företaget efter Karl i mitten av 80-talet. Då fanns också en medicingren som senare blev ett eget företag, MikronMed.


1997 fick företaget sina nuvarande ägare, undertecknad och Gunnar Blomberg. Diamantpastan har vi fortfarande kvar under namnet Kemet. Jag såg till min stora förvåning att 18 g av 3 micron kostade 507,- 1959! Priset har knappt fyrdubblats på 41 år. Allt var inte billigare förr!


Lars Eriksson

kontakta oss för mer information